düşünme becerileri eğitimi matematik

Düşünme Becerileri Eğitimi

Düşünme ve mantık yürütme insanlığın var oluşundan günümüze yürüttüğü en temel ve olmazsa olmaz faaliyetler arasındadır. Aristoteles’in de ifade ettiği üzere “İnsan doğası gereği bilmek ister” ancak bilmenin niteliği ve niceliği düşünmenin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Her birey düşünme ve mantık yürütme yetisine sahip olmakla birlikte bireyin istemli, nitelikli ve üst düzey düşünmesi zayıf ve güçlü yönlerini bilmesi, öz saygı, öz kapasite, öz denetim, öz güven, öz yeterlik, öz düzenleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmekte, eğitim hayatına muhakkak olumlu yansımaları olmaktadır. Öte yandan Dünya Ekonomik Formu ve OECD tarafından yapılan çalışmalarda analitik, yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünen bireylerin 21. Yüzyıl insanın sahip olması gereken temel beceriler arasında yer aldığını göstermektedir.

Başarılı bir eğitim hayatının en gerekli parçalarından biri düşünme becerileridir. Uzun eğitim hayatı boyunca çocuğa bir yığın şey öğretilebilir. Bu öğretme işi sürekli dışarıdan sağlanan destekle ilerliyorsa hem ebeveynler hem de çocuklar için hep daha zor işler. Oysa yapılması gereken yığınla şeyi zor yöntemlerle öğretmek değil öğrenmeyi öğrenmesini sağlamaktır. İşte tam da bu noktada düşünce becerileri kilit bir rol oynar. Düşünce becerileri öğrenmenin her aşamasının araçlarıdır ve üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Özellikle erken çocukluk ve ilkokul döneminde bu becerileri kazandırmak çocuğun eğitim hayatı ve geleceği açısından hayati bir öneme sahiptir.

Düşünme becerileri eğitiminin amacı öncelikle öğrenciye Bloomberg’in Bilişsel gelişim alanının en üst düzeyinde yer alan analiz, değerlendirme ve yaratma olarak da ifade edilen, üst düzey düşünme becerisini geliştirmek yoluyla eğitim sürecine katkı sağlamaktır. Özellikle son yıllarda gerek orta öğrenim gerekse yüksek öğrenim sınavlarında özellikle üst düzey düşünme becerilerine yönelik sorular sorulduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda eğitim öğretimin çalışmalarının erken zamanlarında matematik gibi soyut düşünme gerektiren derslerde düşünme becerileri büyük önem kazanmaktadır. Bu bağlamda kurumlarımızda alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmış programı ve nitelikli yayınları ile öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarını yürütmekteyiz.

DİĞERLERİ

Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçiniz.