İngilizce eğitimi

İngilizce

 Uzun yıllar okullarda İngilizce eğitimi görüp de, öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerinde yeterli gelişme göstermediği yabancı dil eğitiminde en çok eleştirilen noktalardan birisidir. İngilizce yeterliliğinde geride kalmamızın muhtemel nedenlerinden biri de dil bilgisi temelli İngilizce eğitimimizden kaynaklandığı düşünülmektedir. İngilizce dersleri sadece gramer dediğimiz dil bilgisinden ibaret gibi görülmekte ve okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi diğer beceri alanları İngilizce derslerinde çok az kullanılmakta olduğu görülmektedir. 
   Konuşturan bir İngilizce eğitimini hedefleyen kurumumuzda, etkinliklerimizin de bu yönde olmasına çok önem vermekteyiz. Bu kapsamda öğrencilerimize gramer gibi İngilizcenin yapısal özelliklerini öğretmenin yanı sıra, daha çok öğrencilerin aktif ve akıcı bir şekilde İngilizceyi iletişim dili olarak kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Bu bağlamda ağırlıklı dersleri yabancı öğretmenler eşliğinde konuşma ve dili etkin kullanma üzerine programımızı geliştirmekteyiz. 
  Yabancı dil öğreniminde öğrencilerimizin yaşlarıyla doğru orantılı olan dil becerilerini geliştirebilmek için Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework of Reference) uyarınca gerekli eğitimi sunan kurumumuz, öğrencilerinin İngilizceyi öğrenmediği, aksine yaşadığı ve edindiği bir ortamı sunmaya çalışmaktadır. Akademisyen ve uzman öğretmenlerle hazırlanan İngilizce programlarımız, öğrencilerin yaşlarını, fiziksel, duygusal ve sosyal becerilerini esas alarak yaratıcı, eğlenceli ve dili kullandırmaya yönelik metot ve materyaller kullanan İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenler tarafından uygulanır. 21. Yüzyıl Dil Öğretim prensipleri gereği öğrencilerimizin aktif olduğu, doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde katılımcıların bir yaşantıyı, olayı, fikri, eğitim ünitesini oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılması yoluyla öğrencilerimize eğlenceli bir yöntemle dil öğrenimini kazandırmaya çalışıyoruz.
   Ağırlıklı olarak ilkokul ve ortaokula yönelik programlarımızla öğrencilerimizin ve sizlerin tanışması için kurumumuza bekliyoruz.

DİĞERLERİ

Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçiniz.