öğrenci koçluğu danışmanlık

Öğrenci Danışmanlığı / Eğitim Koçluğu

         Eğitim koçluğu, “istenilen hedef ve performansa ulaşmak için koç ve öğrenci arasında çalışılan program dahilinde değişim ve gelişim için süreç ilişkisidir.”
      Eğitim ve öğrenci koçluğunun uygulandığı öğrencilerde, dolayısıyla eğitim kurumlarında, akademik ve bireysel anlamda başarının yükseldiği gözlenmiştir. Eğitim koçluğu sistemi, akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, öğrenci problemlerinin çözümünde çözüm olanakları sunan ve bunu en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan bir sistemdir. Eğitim koçluğu sistemi öğretmenlerin öğrencileriyle, anne-babaların çocuklarıyla, öğrencilerin ve öğretmenlerin okul yönetimiyle iletişimlerinde pratik ve güçlü bir yol haritası sunar.
      Eğitim Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, eğitim koçu öğrencisi için yapar. Eğitim Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir.
     Eğitim Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Birlikte ders çalışırlar, birlikte yaşamı paylaşırlar.

Eğitim Koçunun Faydaları Nelerdir?

•          Motivasyon artırımı
•          Ders çalışma performansının artırımı
•          Konsantrasyon artırımı
•          Özgüven artırımı
•          Ders çalışma programlaması
•          Sınav kaygısının kontrol altına alınması
•          Aile içi iletişim problemlerinin çözümlenmesi
•          Öfke ve ani parlama sorunlarının çözümlenmesi

Ayrıca eğitim koçluğunun sınavlara hazırlıkta öğrenciye olan yararları:
•          Öğrenci-okul koordinasyonu sağlamak,
•          Eğitimdeki altyapı eksiklerini tespit edip tamamlamak,
•          Öğrencinin bireysel farklılıklarını göz önüne alarak çalışma yöntemleri belirlemek,
•          Öğrencinin özgüvenini ve motivasyonunu sürekli arttırmak,
•          Veli ile öğrenci arasında sınava hazırlıkta köprü oluşturmak,
•          Okul derslerini, deneme sınavlarını ve yazılılarını takip etmek,
•          Öğrenciye hedef belirlemesinde ve meslek seçiminde yardımcı olmak,
•          Test ve çalışma tekniğinin gelişmesi için özel çalışmalar hazırlanmak,
•          Öğrenciyi her alanda takip ve kontrol etmek.

DİĞERLERİ

Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçiniz.